För dig som funderar på utbildning

Företag

Du är med i en revolution

Tänk att just du är med i en revolution som det kommer att stå om i historieböckerna i framtiden. Den närmsta tiden kommer samhället genomgå snabba förändringar, vilket kommer ställa nya krav på struktur och beteende. Målet är att skapa ett mer effektivt och rättssäkert samhälle genom digitalisering. Förhoppningsvis tillhör du den nyfikna typen och vill lära dig mer.

Staten bör ta ett större ansvar

Digitaliseringen har pågått under ett par decennier och kanske tänker du inte ens på det. Således påverkar digitaliseringen vad vi gör och hur vi gör det. Tänk på hur möjligheterna att jobba hemifrån har förändrats eller sättet du kommunicerar med andra på. Oftast är det innovativa företag som leder utvecklingen framåt. Men experter inom området tycker att staten bör ta större ansvar för den digitala transformationen.

Kunskap är makt

Digitaliseringen är en utmaning för många idag, vare sig det handlar om att få igång en parkeringsapp eller omorganisera molnlagringen på arbetsplatsen. När det gäller större förändringar, till exempel gällande arbetsprocesser och teknik på företag, kan det vara bra att ta hjälp av experter inom området. Columbus är ett företag som kan hjälpa dig med att ställa om din organisation, tar du hjälp av experter så får du också en ny kunskap för framtiden.

Comments are disabled.