För dig som funderar på utbildning

Utbildning

Vikten av att utbilda personalen

Kompetens är nog något som de flesta företag förstår vikten av. När kompetens saknas i företaget tvingas man annars att hyra in personer som har detta på något sätt, kanske genom ett bemanningsföretag eller som att hyra en konsult. Men om man istället kan utbilda sin egen personal och på så sett öka deras kompetens, kan man ofta spara tid och pengar samtidigt som man visar att de är viktiga för företaget.

utbildning_377016952

Om man nu tänker sig att vidareutbildning för personalen tar mycket tid och kostar stora summor pengar har man kanske inte utforskat alla möjligheter som finns idag. Det finns många endagars seminarier och föreläsningar som kan vara väldigt givande, inom många olika områden.

I företagets budget kan det vara en bra idé att redan från början tänka på en budget man faktiskt kan lägga på vidareutbildning som passar in i schemat. Det man förlorar i arbetstid kommer oftast att ersättas av de nya kunskaperna, speciellt i det långa loppet. Så länge en anställd utbildas inom något kan denne nämligen föra kunskaperna och kompetensen vidare till andra behövande på företaget.

Man kan även utgå från sin personal och se hur de ser på sin egen utveckling och var de vill befinna sig inom säg fem år. På så sätt kan man tydliggöra för dem hur vidareutbildning kan hjälpa dem att uppnå sina mål och motivera dem att klättra uppåt.